Vaiņodes Mūzikas skola     
Tirgoņu iela 21A, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV - 3435         


NO 9. NOVEMBRA LĪDZ 6. DECEMBRIM

IZMAIŅAS GRUPU NODARBĪBU LAIKOS! 

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI E - KLASES PASTĀ 

UN DIENASGRĀMATĀS!!!
NO 26. OKTOBRA LĪDZ 6. NOVEMBRIM 

IZMAIŅAS GRUPU NODARBĪBU LAIKOS! 

LŪDZU LASIET INFORMĀCIJU E - KLASES PASTĀ!!!15., 16. un 18. septembrī - skolas akreditācija klātienē!!! 

Skolā ieradīsies akreditācijas komisijas eksperti - vēros stundas, notiks sarunas ar audzēkņiem un pedagogiem!!!


LŪDZAM SADAĻĀ "DOKUMENTI" IEPAZĪTIES AR JAUNAJIEM DOKUMENTIEM:

"KĀRTĪBA EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS UN HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI VAIŅODES MŪZIKAS SKOLĀ" 

"E - KLASES (ELEKTRONISKĀ ŽURNĀLA) LIETOŠANAS KĀRTĪBA"

"KĀRTĪBA MĀCĪBU DARBA ORGANIZĀCIJAI VAIŅODES MŪZIKAS SKOLĀ"


Lai skaista, radoša, aktīva, interesanta, piedzīvojumiem bagāta un droša vasara!!!

Vaiņodes mūzikas skolas kolektīvs aicina audzēkņus un vecākus pārrunāt drošības noteikumus vasarā:

  


  
PĀRCELŠANAS EKSĀMENI ATTĀLINĀTI:

 • Vispārējās klavieres un klavierspēle – 13.05.
 • Mūzikas mācība 4. klasei – 14.05.
 • Akordeona spēle, ģitāras spēle, pūšaminstrumentu spēle – 15.05.
 • Kora klase – 18.05.
 • Klavierspēle – 20.05.
 • Vijoles spēle – 21.05.

Pārcelšanas eksāmeni tiek vērtēti ar “ieskaitīts/neieskaitīts”, noslēguma pārbaudījumus specialitātē, vispārējās klavierēs un klavierspēlē                          (ja nepieciešams arī pārējos priekšmetos) audzēknis nosūta pedagogam video formātā (ja nav iespēju, tad audio formātā).

SKOLAS BEIGŠANAS EKSĀMENI ATTĀLINĀTI:


 • Solfedžo un mūzikas teorija – 11.05. (ped. S. Puķīte), 12.05. (ped. I. Tiesnese)
 • Mūzikas literatūra – 12.05.
 • Vispārējās klavieres un klavierspēle – 13.05.


SKOLAS BEIGŠANAS NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMS SPECIALITĀTĒ ATTĀLINĀTI:


 • Audzēkņiem līdz 25. maijam jānosūta specialitātes pedagogam video ar atskaņotiem skolas beigšanas programmas skaņdarbiem un skaņdarbu nošu fotogrāfijām;
 • Specialitāšu pedagogiem jānosūta skolas direktorei audzēkņu video ierakstus, kuri tiek nosūtīti eksāmena komisijai;
 • Komisija līdz 28. maijam noklausās audzēkņu priekšnesumus un izliek vērtējumu;
 • Eksāmena gala vērtējumu veido komisijas locekļu kopējā vērtējuma vidējā atzīme ballēs.
Lai veiksmīgāk realizētu mācību norisi, aicinām būt atsaucīgiem, elastīgiem, saprotošiem, radošiem un izdomas bagātiem! 

LAI MUMS KOPĀ IZDODAS!!!! 


Sekosim līdzi informācijai un ievērosim rekomendācijas, kā arī būsim atbildīgi par savu un līdzcilvēku veselību!


 .