Vaiņodes Mūzikas skola     
Tirgoņu iela 21A, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV - 3435         

Vaiņodes Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu 

Ziemassvētku ieskaņas koncerts 2021.

https://failiem.lv/f/xkvhpetkt
NO 15. NOVEMBRA MAINĪTI MŪZIKAS MĀCĪBU, SOLFEDŽO UN MŪZIKAS LITERATŪRU NODARBĪBU LAIKI! 

INFORMĀCIJA PAR IZMAIŅĀM NOSŪTĪTA E - KLASES PASTĀ!

 APMEKLĒJOT MŪZIKAS SKOLU, LŪDZU, STINGRI IEVĒROT "KĀRTĪBU EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS UN HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI"

NO 11. JANVÁRA 

2. SEMESTRA MÁCÍBAS ATTÁLINÁTI 

VISÁM KLASÉM!!!