"TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLES METODISKĀ KOMISIJA":
 Vadītāja - Inguna Venena

 Pedagogi - Tatjana Juškina, Gundars Venens, Selga Puķīte, Miranda Ulberte, Daiga Stekjāne


"PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLES UN STĪGU INSTRUMENTU SPĒLES METODISKĀ KOMISIJA":
Vadītāja - Ivonna Rozentāle

Pedagogi - Antra Arnolda, Dace Bērzniece


"KORA KLASES UN TEORĒTISKO PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA":
Vadītāja - Miranda Ulberte

Pedagogi - Baiba Leite, Gunita Riežniece, Irina Tiesnese, Selga Puķīte