INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:


"Māksla" - ped. Inese Pāvila      MĀKSLAS programma   pdf
"Bērnu vokālā studija" - ped. Gunita Riežniece      Bērnu vokālās studijas programma   pdf
"Kokles spēle" - ped. Gunita Riežniece      Kokles spēles programma   pdf