PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:


TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE (izgl. progr. kods 20V 212 01 1)

            Mācību priekšmeti - klavierspēle, mūzikas mācība (1. - 4. klasei), solfedžo un mūzikas teorija (5. - 8. klasei), mūzikas literatūra (5. - 8. klasei), kolektīvā muzicēšana

            Mācību priekšmeti - akordeona spēle, mūzikas mācība (1. - 4. klasei), solfedžo un mūzikas teorija (5. - 6. klasei), mūzikas literatūra (3. - 6. klasei), kolektīvā muzicēšana


STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE (izgl. progr. kods 20V 212 02 1)

           Mācību priekšmeti - vijoles spēle, mūzikas mācība (1. - 4. klasei), solfedžo un mūzikas teorija (5. - 8. klasei), mūzikas literatūra (5. - 8. klasei), kolektīvā muzicēšana

           Mācību priekšmeti - ģitāras spēle, mūzikas mācība (1. - 4. klasei), solfedžo un mūzikas teorija (5. - 6. klasei), mūzikas literatūra (3. - 6. klasei), kolektīvā muzicēšana

PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE (izgl. progr. kods 20V212 03 1)

            Mācību priekšmeti - flautas spēle, mūzikas mācība (1. - 4. klasei), solfedžo un mūzikas teorija (5. - 6. klasei), mūzikas literatūra (3. - 6. klasei), kolektīvā muzicēšana
            Mācību priekšmeti - klarnetes spēle, mūzikas mācība (1. - 4. klasei), solfedžo un mūzikas teorija (5. - 6. klasei), mūzikas literatūra (3. - 6. klasei), kolektīvā muzicēšana
            Mācību priekšmeti - saksofona spēle, mūzikas mācība (1. - 4. klasei), solfedžo un mūzikas teorija (5. - 6. klasei), mūzikas literatūra (3. - 6. klasei), kolektīvā muzicēšana

VOKĀLĀ MŪZIKA (izgl. progr. kods 20V 212 06 1)

            Mācību priekšmeti -  dziedāšana, ansamblis, kora klase, mūzikas mācība (1. - 4. klasei), solfedžo un mūzikas teorija (5. - 8. klasei), mūzikas literatūra (5. - 8. klasei), 
                                                  kolektīvā muzicēšana

MŪZIKAS TEORIJAS PRIEKŠMETI

"Mūzikas mācība", "Solfedžo un mūzikas teorija" - ped. Selga Puķīte, Irina Tiesnese     Mūzikas teorijas programma   pdf
"Mūzikas literatūra" - ped. Baiba Leite     Mūzikas literatūras programma   pdf

KOLEKTĪVĀ MUZICĒŠANA

"Klavieru ansamblis" - ped. Tatjana Juškina, Vita Jerumane - Barusa  (programmu skatīt pie "Klavierspēles" programmas)
"Akordeonistu ansamblis" - ped. Līga Kvāše (programmu skatīt pie "Akordeona spēles" programmas)
"Ģitāristu ansamblis" - ped. Antra Arnolda  (programmu skatīt pie "Ģitāras spēles programmas)
"Vijolnieku ansamblis" - ped. Dace Bērzniece   (programmu skatīt pie "Vijoles spēles" programmas)
"2. - 8. klases kora klases ansamblis" - ped. Baiba Leite
"1. - 3. klašu koris" - ped. Gunita Riežniece
"4. - 8. klašu koris" - ped. Irina Tiesnese