Vaiņodes pārvalde


                                                                                       Reģ. Nr.: 90000059071
Adrese: Raiņa iela 23a, Vaiņodes pagasts, 
                Dienvidkurzemes novads, LV - 3435
                                                                                       Tālrunis: +371 63464954
                                                                                       Fakss:     +371 63407924
                                                                                       E - pasts: dome@vainode.lv
                                                                                                    
                                                                                       Norēķinu konts:

                                                                                                          LV73UNLA0050014272020 UNLALV2X

                                                                                                          Pašvaldība pieņem elektroniski parakstītus dokumentus