Vaiņodes novada dome


                                                                                       Reģ. Nr.: 90000059071
Adrese: Raiņa iela 23a, Vaiņodes pagasts, 
    Vaiņodes novads, LV - 3435
                                                                                       Tālrunis: +371 63464954
                                                                                       Fakss:     +371 63407924
                                                                                       E - pasts: dome@vainode.lv
                                                                                                    
                                                                                       Norēķinu konti:
                       A/s SEB banka: LV33UNLA0012011130650 UNLALV2X
                     A/s DNB banka: LV91RIKO0002010303776 RIKOLV2X
                         A/s Swedbanka: LV28HABA0551017727524 HABALV22


                     Pašvaldība pieņem elektroniski parakstītus dokumentus
 .