VAIŅODES MŪZIKAS SKOLA
Reģ. Nr.: 4176902359
Adrese: Tirgoņu iela 21A, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV - 3435 
Tālrunis: +371 63464888
E - pasts: vainodesmuzikas.skola@dkn.lv

 
Direktore: Gunita Riežniece - mob. tel. +371 26046101